AAMS Italia

Italiassa sijaitsevien online-kasinoiden on noudatettava Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) määräykset. Tämä sääntelyelin valvoo kaikkia uhkapelejä maassa, mukaan lukien lisenssien myöntäminen ja operaattoreiden valvonta verkossa. Operaattorit, jotka eivät noudata maan rahapelilakeja, voivat menettää yrityksen oikeuden tarjota kasino- ja online-vedonlyöntipalveluita.

Täytäntöönpanolla tiukasti Italian rahapelilakeja AAMS suojelee kuluttajia ja auttaa estämään rahanpesua ja muuta laitonta toimintaa. Osa viraston tehtävistä sisältää luvanhakijoiden arvioinnin ja kunkin yrityksen soveltuvuuden palveluntarjoamiseen.

Katsotaanpa alla online-kasinoita, joissa on AAMS-lisenssi, miten AAMS toimii Italiassa ja sen vaikutus online-vedonlyöntimarkkinoihin.

AAMS Italia
AAMS:n lisensoimat online-kasinot

AAMS:n lisensoimat online-kasinot

Viime pandemian aikana kiinnostus online-vedonlyöntisivustoja kohtaan kasvoi Italiassa ja kaikkialla maailmassa. Italiassa, joka tarjoaa vankan digitaalisen infrastruktuurin, online-vedonlyönti on lisääntynyt kansalaisten ja alueen asukkaiden keskuudessa. Vastauksena AAMS alkoi myöntää lisää online-lisenssejä pysyäkseen kysynnän kasvussa. Virasto hyväksyy lisenssit useille uhkapelilaitoksille Italiassa, mukaan lukien seuraavat:

AAMS tarjosi valvontaa kasinoille siirryttäessä laillistettuun digitaaliseen käyttöön urheiluvedonlyönti ja muut ammattitaitoiset rahapelipalvelut. Viraston vankka sääntelykehys on luotu ylläpitämään turvallista online-uhkapeliympäristöä, joka edistää vastuullista pelaamista. Maailmanlaajuisia parhaita käytäntöjä noudattaen lisenssinhaltijat hahmottelevat itsevalvontamenettelyjä ja tarjoavat pelaajille tietoa toimistoista, jotka auttavat riippuvaisia.

Online-uhkapelit on kompensoinut pelimarkkinoiden laskua viime vuosina. AAMS kuitenkin edelleen säätelee ja valvoo vedonlyöntiä suojellakseen kuluttajia huonomaineisten tai lisensoimattomien verkkosivustojen laittomuuksilta. Koska jotkut toiminnot ja hallitus menettivät miljoonia uhkapelitulojen laskusta pandemian aikana, online-vedonlyönti tarjoaa tavan rakentaa markkinoita ja kompensoida näitä tappioita.

Vaatimukset

Yritykset, jotka hakevat online-lisenssiä vedonlyöntimahdollisuuksien tarjoamiseen, voivat käyttää sovellusta osoitteessa AAMS:n verkkosivusto. Lomakkeen lataamisen ja täyttämisen jälkeen hakija toimittaa myös lisäasiakirjoja, jotka antavat virastoille yksityiskohtaisia tietoja kasinosivuston toiminnan perustellun arvioinnin tekemiseksi. Tukiasiakirjat sisältävät seuraavat:

 • Hyväksyttävä tunnistus
 • Liiketoimintalupa
 • Liiketoimintasuunnitelma

Täytettyään hakemuksen ja toimitettuaan tarvittavat asiakirjat hakija maksaa viraston määrittelemän maksun. Uusien operaattoreiden arvioinnit ovat laajoja ja voivat sisältää taustatarkistuksia ja perusteellisen arvion kunkin yrityksen päämiehestä.

Hyväksyttynä operaattori voi tarjota verkkotuotteita tai -palveluita tarkistusprosessin aikana toimitettujen hyväksyttyjen suunnitelmien perusteella. AAMS tarkastaa laitokset säännöllisesti varmistaakseen, että ne toimivat määräysten mukaisesti. Operaattorit, jotka ylläpitävät verotuksellisesti ja juridisesti järkevää toimintaa, tarjoavat edelleen pitkäaikaisia toimintoja online-pelaajille Italiasta.

AAMS:n lisensoimat online-kasinot
AAMS:n hyväksymät kasinot

AAMS:n hyväksymät kasinot

Jos kasino on onnekas saadakseen hyväksynnän yhdelle Italian online-kasino-lisenssistä, se voi tarjota palveluita myös muissa maissa, joissa se on laillista. Online-kasinosivustot eivät saa tarjota palveluita maissa, joissa rahapelit ovat laittomia tai ulkopuolisten toimijoiden kiellettyjä. Monet maat ympäri maailmaa ovat kuitenkin tervetulleita AAMS-lisenssiin, joka avaa italialaisille operaattoreille mahdollisuuden laajentaa toimintaansa ja tulojaan. Yritykset, jotka eivät noudata aluerajoja ja muiden maiden paikallisia lakeja, uhkaavat lisenssin peruuttamista, maksuja ja muita rangaistuksia.

AAMS:n perusteellinen hakijoiden arviointi johtaa pääosin siihen, että luvanhaltijat säilyttävät toiminta- ja eheysstandardit. Muita lisenssivaatimuksia ovat:

 • Parannettu kuluttajatilien suojaus
 • Vastuullinen uhkapelipolitiikka
 • Rahapelien mainontarajoitusten noudattaminen
 • Pelaajien on säilytettävä 90 % voittomarginaali tai ROI
 • Ei huijausta

Hyvät ja huonot puolet

AAMS-lisenssihyväksyntä on hyödyllinen alueen online-kasino-operaattoreille, koska se pystyy tavoittamaan uhkapeliyleisön ympäri maailmaa. Se on suotuisa operaattoreille, jotka pyrkivät kompensoimaan maakohtaisten rahapelipaikkojen tappioita. Hyväksynnän jälkeen useimmat operaattorit palvelevat yleisöjä muissa maissa. Rakentamalla erinomaista online-mainetta online-kasinot hyötyvät sekä yrityksen tuloksesta että Italian kokonaisbudjetista maksamalla kasvavia veroja.

AAMS-lisenssillä on kuitenkin haittoja. Hyväksymisprosessi maksaa 350 000 euroa, arvonlisävero 20 %, yhtiövero 27,5 % ja arvonlisävero 0,6 %. Yrityksen on noudatettava lukemattomia määräyksiä hyväksynnän jälkeen, mikä on myös kallista. Alueen toiminnan jatkaminen edellyttää säännöllisiä maksuja Italian hallitukselle, jolloin operaattorin on toimitettava vähintään 1,5 miljoonaa euroa kahden vuoden kuluessa luvan hyväksymisestä. Kaikkien alueella verkkokasinoita avaavien yritysten on arvioitava kustannukset ja punnittava etuja ja haittoja ennen lisenssin hakemista.

AAMS:n hyväksymät kasinot
AAMS:n asettamat kansalliset lait ja rajoitukset

AAMS:n asettamat kansalliset lait ja rajoitukset

Italian rahapelilainsäädäntö takaa pelaajien luotettavuuden, suojelee kuluttajia, rajoittaa alaikäisten pelaamista ja edistää parhaita käytäntöjä alueella. Lisensoidut kasinot jäädyttävät rikkomukset asianmukaisen tutkintamenettelyn jälkeen. Italian lakien mukaan nämä ovat joitakin syitä online-kasinosivustolle, joka voi menettää lisenssinsä.

 • Tuomittiin lakien rikkomisesta Italiassa
 • Kieltäytyminen noudattamasta uhkapelisääntöjä
 • Väärän tiedon tarjoaminen lisenssihakemuksessa
 • Yleisön luottamuksen loukkaaminen

Italiassa AAMS noudattaa tiukasti käyttäjien käyttäytymistä koskevia määräyksiä. Rehellisen toiminnan edistäminen on ensiarvoisen tärkeää turvallisen nettikasinoympäristön takaamiseksi. Tämän seurauksena luvanhaltijat, jotka rikkovat vahvistettuja käytännesääntöjä, voivat saada rangaistuksia.

määräyksiä

Toiminnan, rahoitus- ja kuluttajalainsäädännön noudattamisen lisäksi operaattoreiden on hankittava lupa sääntelyviranomaisilta ennen merkittävien toiminnallisten muutosten toteuttamista. Lisenssihyväksyntä perustuu hakuprosessin aikana toimitettuihin asiakirjoihin. Suunnitelmien muuttaminen edellyttää tarkistusta, jolla varmistetaan, että luvanhaltijan toimintaan tehtävät muutokset eivät riko määräyksiä.

Italian kasvavat online-uhkapelimarkkinat kehittyvät. Kun yhä useammat kasinot tarjoavat palveluja kansalaisille Internetin kautta, sääntelyviranomaiset joutuvat haastavaan tehtävään ylläpitämään kuluttajien turvallista toimintaa. Toteuttamalla vahvoja valvontatoimia AAMS jatkaa sääntelystandardien täytäntöönpanoa suojellakseen Italian kansalaisia, jotka lyövät vetoa verkossa.

AAMS:n asettamat kansalliset lait ja rajoitukset
AAMS-lisenssin historia

AAMS-lisenssin historia

Uhkapelit ovat olleet olennainen osa italialaista elämää Rooman aikakaudesta lähtien. Viime aikoina uhkapelisäännösten vahvistamisen jälkeen Italia hillitsi laitonta toimintaa pakottamalla huonomaineiset toimijat sulkemaan. Uudet lait tarjosivat vankan kehyksen lisensoitujen online-vedonlyöntisivustojen ohjaamiseen Italian kansalaisille tarjottavien palvelujen parhaista käytännöistä.

AAMS toteuttaa vahvaa valvontaa pitääkseen laittoman toiminnan minimissä. Silti laittomia alustoja on olemassa ja ne vievät osan kokonaispelaamismarkkinoista. Hallitus tukee virastoa sen varmistamiseksi, että ongelmapelaaminen ei horjuta maan sosioekonomista tasapainoa. Lisäksi rahapelaaminen täydentää maan tuloja ja tukee kriittisiä julkisia hankkeita. Tästä syystä lainsäätäjät ottivat käyttöön vahvoja toimenpiteitä varmistaakseen, että AAMS valvoo verkkovedonlyönnin ekspansiivista kasvua alueella.

Maalla tapahtuva toiminta on historiallisesti ollut Italian sääntelyviranomaisten painopisteenä. Hallitus asetti äskettäin tiukan ohjauksen online-operaattoreille varmistaakseen Italiassa toimivien yksityisomisteisten verkkosivustojen valvonnan. Maan johtavana rahapelien sääntelyviranomaisena AAMS suorittaa säännöllisesti arviointeja sekä maakohtaisista että digitaalisista operaattoreista varmistaakseen maan lakien noudattamisen. Nämä arvostelut tarjoavat tietoa kunkin yrityksen tehokkuudesta. Lisensoiduilla operaattoreilla on useita toimintatasoja, mukaan lukien henkilöstö, asiakaspalvelu, talous, käytännöt, laitteet ja ohjelmistot.

Markkinoiden sääntely

AAMS valvoo uhkapelejä kaikkialla Italiassa ja varmistaa peliinfrastruktuurin eheyden. Valtion virasto sijoittaa varoja toimeksiannon täyttämiseen saavuttaakseen toiminnan huippuosaamisen ja korkean tason toimijoiden keskuudessa. Virasto suojelee vedonlyöjiä, hyväksyy budjetteja, tarkastaa toimijoita ja peruuttaa toimiluvat yrityksiltä, jotka rikkovat sovellettavia sääntöjä. Se on vaikea tehtävä, koska Italia nauttii kukoistavista online-vedonlyöntimarkkinoista. Kansalaiset kerääntyvät Internetiin joka päivä osallistuakseen urheiluvedonlyöntiin ja lottopelimahdollisuudet. Hallitus työskentelee ahkerasti varmistaakseen, että näitä palveluja kansalaisille tarjoavat verkkooperaattorit noudattavat lupavaatimuksia.

Nopeita faktoja

Uhkapeleillä on Italiassa pitkä historia ja se ulottuu 1600-luvulle asti. Rahapelaajille on aina ollut kerhoja. Lisäksi:

 • Sana "kasino" on italiaa, ja Baccarat keksittiin siellä 1400-luvulla.
 • Noin 160 Yhdistyneen kuningaskunnan toimiluvan saaneella rahapelilaitoksella on myös AAMS:n myöntämät toimiluvat. Tämä on Italian tärkein sääntelyelin.
 • Rahapelilupaa hakevien operaattoreiden on noudatettava annettuja sääntöjä ja määräyksiä jo ennen hakemuksen tekemistä.
 • Italian hallitus teki uhkapelaamisesta laillista vuonna 2007. Laillistaminen tapahtui edelleen vuonna 2011 offline-tilassa ja online-uhkapelit katsottiin vielä tarkemmin.
AAMS-lisenssin historia